سایت سخت کوشان

 چنانچه فونت ها بهم ریخته وشرایط ونحوه ی ثبت نام ودریافت فایلها به هرعلتی خوانانبودمیتوانیدفایل زیررادانلودوآنرامطالعه کنید     آدرس ایمیل                sakhtkoshan2188@yahoo.com  ***************************************************************   مرحله ی اول : مرورمفاهیم ومطالب خوانده شده تاآخربهمن ماه قبل ازدریافت فایل های طلایی که شامل کلیدهای جادویی ونکات طلایی ریاضی ششم می باشد جهت یادآوری ومررومطالبی که ازابتدای سال …