سایت سخت کوشان

  10 آزمون ریاضی پایه ی ششم دبستان  نوبت دوم (خردادماه ) برااساس کتاب  ریاضی سنوات قبل بااینکه سوالات این آزمونهامربوط به سنوات قبل است امابرای مرورمطالب وخودارزیابی درحال حاضرنیزقابل استفاده وبسیارمفید می باشند.