سایت سخت کوشان

استاندارد،ضریب دشواری متوسط،مناسب دانش آموزان شهروروستا شامل آزمون های : ریاضی،بنویسیم،اجتماعی،علوم وهدیه طراح : مدرسین پایه ی پنجم  ابتدایی + تزرقی بزودی