close
تبلیغات در اینترنت
فعالیت ریاضی پایه ی پنجم-ازمهرتابهمن

سایت سخت کوشان

این فایل توسط موسسه ی گاماتنظیم شده وتحت عنوان آزمون ریاضی توبت اول پایه ی پنجم  نامگذاری گردیده است .ضمن تشکرازاین عزیزان لازم است به اطلاع بازدیدکننده های گرامی و دانش آموزان عزیزبرسانم که ازنظرمن باوجوداینکه سوالات خوبی طراحی شده لیکن ازسوالات  این فایل نمیتوان به…