close
تبلیغات در اینترنت
فعالیت ریاضی پایه ی پنجم-ازمهرتابهمن

سایت سخت کوشان

این فایل توسط موسسه ی گاماتنظیم شده وتحت عنوان آزمون ریاضی توبت اول پایه ی پنجم  نامگذاری گردیده است .ضمن تشکرازاین عزیزان لازم است به اطلاع بازدیدکننده های گرامی و دانش آموزان عزیزبرسانم که ازنظرمن باوجوداینکه سوالات خوبی طراحی شده لیکن ازسوالات  این فایل نمیتوان به عنوان آزمون نوبت اول استفاده نمودچون فاقدبرخی ویژگی های یک آزمون استانداردمی باشد.ازسوالات این فایل به عنوان فعالیت هایی برای آمادگی شرکت درآزمون نوبت اول می توان استفاده نمود. یکی ازمشکلات این فایل کثرت سوالات…