سایت سخت کوشان

پیک آدینه هفته سوم اسفند پایه ی اول ابتدایی   آپلودبوی          پیکو            *********************************** طریقه دانلودکردن از آپلودبوی برخی دوستان تصورمیکنندکه دانلودنمودن آزآپلودبویحتمامستلزم پرداخت هزینه است .شمامیتوانیداین دانلودرابه رایگان انجام دهید.دانلودفایل ها حدودا 60ثانیه طول میکشد. برای دانلودفایل هالطفا مراحل زیرراانجام دهید :   1 .روی آیکون دانلود مطلبی که گذاشته شده کلیک کنید  2-روی تصویرسمت چپ که…