سایت سخت کوشان

 فعالیت های پایان هفته (پیک آدینه) هفته ی چهارممهرماه 1395 پایه ها ی اول ، دوم ، سوم و چهارم دبستان پیک پایه های پنجم وششم بزودی درسایت قرارخواهدگرفت  منبع : انتشارات سلام کتاب ( امیدمهر)