سایت سخت کوشان

 ثبت نام آزمون تیزهوشان پایه های ششم ونهم( 95 -96) شروع شد .   دفترچه راهنمای ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای ورودی، از طریق سایتثبت نام بهنشانی، www.sanaad.medu.ir و  http://azmoon.srttu.edu   در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. ثبت نام داوطلبان پایه هفتم و پایه دهم از مورخه شنبه 8 / 12 /1394  تا پایان وقت اداری20 / 12 /1394 انجام خواهد شد. آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان، راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه،…